Yük Asansörleri

Yük serisi; yük asansörleri hem hidrolik, hem de elektrikli tahrikli, otomatik kapılı veya sürgülü kapılı Yük Asansörleriolarak mevcuttur. Yük kapasitesi 630 kg ile 3200 kg arasındadır.
 
Hidrolik tahrikli serisi; 5 kata kadar olan binalar için tasarlanmıştır. Hidrolik tahrik minimum yer kullanır ve esnek bir sistem olduğundan uygun herhangi bir yere yerleştirilebilir. (Özellikle asansör kuyusunun tabanından 15 m mesafeye kadar.) Her iki özellik de mevcut binalardaki tesisatlar için yararlıdır.
Elektrikli tahrikler daha fazla trafiği kaldırabilir. Biraz daha hızlı olduklarından 4 katın üzerindeki binalarda tercih edilmektedir. Ayrıca, nispeten enerji tasarrufu sağlarlar. Hem alçak, hem de orta yükseklikteki binalar için uygundur.
Yük serisi, maksimum esneklik sağlayan bir düzen içinde kabin panelleri kullanan bir modüler sistem içerir. Bir kuyuda mümkün olan en büyük kabini kullanabiliriz. Aksi açıdan, maksimum yük gereksinimini karşılayan ebatta bir kabin temin edebiliriz. 
Yük serisi; birbiri içine geçen panellere sahiptir. Paneller birbirine geçtiklerinden ekstra görünüm sağlar ve hasar gördükleri takdirde kolay ve ekonomik şekilde değiştirilebilirler.
Bütün yüzeyler çıkıntısızdır. Kapılar kabinle aynı genişliktedir (mümkün olan en geniş yüklerin yerleştirilmesine olanak sağlar). Aydınlatma tertibatı tavana ankastredir. Sağlam kaset de duvar panelleriyle ankastredir.